Transconsult B.V

Transport van gevaarlijke goederen oftewel ADR, hoe zit het precies?

Transport van gevaarlijke goederen oftewel ADR, hoe zit het precies? 4 september 2018Leave a comment

Transconsult BV is uw logistiek specialist op het gebied van transport naar Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan. Wij delen graag onze logistieke kennis. Vandaag willen wij u graag meenemen in de wereld van het transport van gevaarlijke stoffen, oftewel ADR.

De Nederlandse wet vervoer gevaarlijke stoffen valt onder het Pan-Europese ADR-verdrag (‘Accord européen relative au transport international de marchindies Dangereuses par Route’). Onder dit verdrag vallen goederen die mensen, andere levende organismen, eigendommen of het milieu kunnen schaden tijdens het transport. Het verdrag wordt door negen verschillende klassen onderscheiden:

Klasse 1

Onder klasse 1 vallen ontplofbare stoffen en voorwerpen, dit zijn explosieven met gevaar voor massa-explosie zoals TNT, dynamiet, nitroglycerine.

Klasse 2

Zijn de gassen, deze kunnen onder druk worden gecomprimeerd, vloeibaar gemaakt of worden opgelost. Sommige gassen hebben secundaire risicoklassen zoals giftig of bijtend. Gassen worden meestal getransporteerd met grote tanks.

Klasse 3

Brandbare vloeistoffen vallen onder klasse 3 zoals benzine, aceton, kerosine en diesel.

Klasse 4

Brandbare vaste stoffen zoals magnesium, natrium en calciumcarbide.

Klasse 5

Oxiderende stoffen zoals oxidatiemiddelen, organische peroxiden, ammoniumnitraat en benzoylperoxide.

Klasse 6

Giftige en infectueuze stoffen zoals kwikchloride en pesticiden.

Klasse 7

Radioactieve stoffen zoals uranium en plutonium.

Klasse 8

Bijtende stoffen zoals zwavelzuur en natriumhydroxide.

Klasse 9

Diverse gevaarlijke stoffen zoals airbag-inflators en droogijs.

Zowel het transportbedrijf als de chauffeur moeten een certificaat hebben om de goederen te mogen vervoeren. Het transport van gevaarlijke goederen is altijd de verantwoordelijkheid van de verzender.

In sommige situaties vallen bepaalde goederen, ondanks dat ze aan de critiria voldoen niet onder het ADR-verdrag. Dit kan te maken hebben met de LQ – Limited quantity (beperkte hoeveelheid). Er kan namelijk prima een parfumflesje van 30ml vervoerd worden zonder deze dusdanig beschadigend is voor de omgeving.

Controleer altijd of uw goederen onder het ADR-verdrag vallen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen met betrekking van uw transport of voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte. Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groeten,

Marije Everts
Office manager Transconsult BV
? 050 260 20 40 ? marije@transconsult.nl

Geef een antwoord

Share this page

Neem contact op voor gedegen advies: